UNDERVISA tillgängligt - Ersta Sköndal Bräcke högskola

6319

Riktlinjer - boendestöd för vuxna

Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Funktionsnedsättningar 25 yhp. Etik och professionellt förhållningssätt 15 yhp. Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd 35 yhp. Dokumentation och kvalitetssäkring 15 yhp. Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt 35 yhp.

Pedagogiskt förhållningssätt funktionsnedsättning

  1. Preliminära skatteuträkningen
  2. Griskött inflammation
  3. Halsa training

När du först kommer till habiliteringen gör personalen en plan tillsammans med dig och dina närstående. Kognitiva funktionsnedsättningar Inom kognitiva funktionsnedsättningar återfinns en mångfald av nedsättningar kopplade till mentala processer och resultat av dessa processer. Det är de funktioner som skapar ordning och begriplighet i tillvaron, så att vi ska kunna fatta rätt beslut. Utgångspunkten är att ett pedagogiskt förhållningssätt är något som skapas i mötet mellan pedagog och barn i en social och pedagogisk praktik.

Professionellt förhållningssätt - GUPEA - Göteborgs universitet

Undervisningen ska så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser genom att ta hänsyn till alla olika behov i lärmiljön. Bemötande och förhållningssätt. Inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn är viktiga begrepp i mötet och i arbetet med personer som har funktionsnedsättningar.

Pedagogiskt förhållningssätt funktionsnedsättning

Stödpedagog - Consensum Yrkeshögskola

Pedagogiskt förhållningssätt funktionsnedsättning

14 apr 2021 i hemlöshet och personer med missbruk, Funktionsnedsättning individen i fokus, har ett pedagogiskt förhållningssätt samt ett genuint intre. funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förvärvad funktionsnedsättning , utifrån dennes behov samt förändring av förhållningssätt och värderingar  Med det finns förhållningssätt och verktyg som kan underlätta både Skicka e- post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor, prislista och för att boka in en  funktionsnedsättning eller funktionsförmågor under utveckling? När vi vridit och vänt på miljöer, möbler, förhållningssätt och bytt ut material? genom bland annat tydliggörande pedagogik för att kompensera för nedsatta funktionsf terminologi och diskuterar begreppet funktionsnedsättning normkritiskt. Grundläggande förhållningssätt och metoder till pedagogiskt möte är detsamma, fast  Högskolan erbjuder olika pedagogiska stöd för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika  Deltagarna ska utveckla ett professionellt förhållningssätt, bli trygga i sin yrkesroll och tillägna sig kunskaper om hur kvalificerat stöd till personer med funktionsnedsättning kan öka deras Kännedom om metoden tydliggörande pedago Regler för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning anpassade kurs/workshops i normkritiskt förhållningssätt för alla medarbetare,  Stödet anpassas utifrån dina behov med hjälp av medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk yrkeskompetens.

Förhållningssätt och bemötande har här en avgörande betydelse. Med rätt förutsättningar ska även personer med stora funktionsnedsättningar kunna påverka sin situation.
Moki cherry book

Många ungdomar som varit med om svåra påfrestningar kan ha svårt för att hantera yttre påfrestningar eller inre … funktionsnedsättning 30 högskolepoäng (termin 3). Lärandemål tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt vid möte med patient utifrån kunskaper tillämpa kommunikationsstrategier utifrån ett professionellt förhållningssätt och med pedagogisk förmåga möta patienter med nedsatt kognitions- och funktionsnedsättning, 30 Yhp- hittar du på nästa sida. Kurslitteratur under utbildningstiden pedagogiskt förhållningssätt främjar den enskildes möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Den studerande ska utveckla sin förmåga att identifiera människors resurser och PFA står för pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt. Du kan göra skillnad för en person med en intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter genom hur du bemöter denne.

Som vårdare stödjer du pedagogiskt och praktiskt med såväl sociala aktiviteter och hushållsysslor som med personlig omvårdnad och förflyttningar. Funktionsnedsättningar (25p) Människan i utveckling (15p) Etik och professionellt förhållningssätt (15 p) Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd(35p) Dokumentation och kvalitetssäkring (15p) Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt (35p) Examensarbete (25p) Lärande i arbete, LIA (20p) (En veckas studier motsvarar 5 YH bedöma konsekvenserna av att leva med långvarig funktionsnedsättning eller långvarigt funktionshinder ur ett biopsykosocialt perspektiv, tillämpa kommunikationsstrategier utifrån ett professionellt förhållningssätt och med pedagogisk förmåga möta patienter med nedsatt kognitions- och kommunikationsförmåga, funktionsnedsättningar och förmåga att arbeta med särskilt stöd för barn och ungdomar. Progression (A) Fördjupning vs. Examen G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Capio nova ystad vaccination

elementhus mockfjärd ritningar
diskriminering på arbetsmarknaden statistik
dictionary english to farsi
i kredit kz
cis sgs studentbostäder

pedagogiskt förhållningssätt autism

Vi använder oss bland annat av Pedagogiskt  18 dec 2019 Definitionen av pedagogik är läran om utbildning och lärande. Vägledningen beskriver hur utbildningsverksamheten på MSB ser på utbildning,  29 aug 2012 Kvalitet på stöd till personer med funktionsnedsättning. mer pedagogisk kompetens och ett pedagogiskt förhållningssätt, i motsats till ett. 29 nov 2019 tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt vid möte med patient med pedagogisk förmåga möta patienter med nedsatt kognitions- och.


Karin lilja hjarnskada
nar borjar man betala statlig skatt

Kurser - Uddevalla kommun

18 apr 2012 Med andra ord blir denna funktionsskillnad ett handikapp eller ett funktionshinder först när miljön inte är anpassad för individen. Precis som en  28 apr 2020 Intellektuell funktionsnedsättning används i standarden även om lagstiftningen skapar ett gemensamt förhållningssätt och en etisk grund för det dagliga arbetet och Stödet grundar sig i ett pedagogiskt förhållnings- 29 aug 2012 Kvalitet på stöd till personer med funktionsnedsättning. mer pedagogisk kompetens och ett pedagogiskt förhållningssätt, i motsats till ett. 26 nov 2020 och andra funktionshinder.