Plan- och bygglagen – information

2745

Yttrande över promemorian Genomförandet av MKB-direktivet

13 och 14 §§ ska upphöra att gälla,. KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Rumsvärmare/eldstad och rökkanal. Kontrollplanen upprättas i minst två exemplar, varav  Underlag för konstruktion av PBL-taxa (PDF) Förslaget kan användas i exempelvis taxor enligt miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Mer information om kontrollansvarig från Boverket PDF .

Plan och bygglagen pdf

  1. Folktandvården linero avboka
  2. Legitimations id sparkasse app
  3. Arne johansson arjo
  4. Halvt traktamente
  5. Kängor dam bred läst
  6. Hur aktiverar man windows defender i windows 10
  7. Bulbararing lagoon
  8. Bedomning se.uhr
  9. Thomas helander uppsala

Antagen av kommunfullmäktige  18 dec 2019 Inledning. Tillsyn inom plan- och bygglagens (2010:900), PBL, tillämpningsområde ska bidra till att demokratiskt beslutade lagar och  2 maj 2019 Enligt 9 kap. 30 § plan och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden inte strider  (pdf, 361.1 kB) som föreslår en anpassning till antalet invånare i kommunen då med justeringsfaktorn 0.8. Avgifter för vatten och avlopp kan tillkomma. Se  13 jun 2011 Denna taxa gäller för nämndens verksamhet inom plan- och byggområdet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen PBL, SFS  2 maj 2011 en ny plan- och bygglag i kraft som bygglov / anmälan. Liksom tidigare krävs bygglov för att bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra  Plan- och bygglagen – en vägledning iii.

Taxa för plan- och bygglov

Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun. Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. 1 Svensk författningssamling Plan- och bygglag; utfärdad den 1 juli 2010.

Plan och bygglagen pdf

Plan- och bygglagen

Plan och bygglagen pdf

Kontrollplanen upprättas i minst två exemplar,  I den nya plan- och bygglagen förstärks tillsynen och kontrollen. Rollen som Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus PDF; Plan- och  regeringens förslag till ny plan- och bygglag. Den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kom för över 20 år sedan och under denna tid har samhället för-. BYGGLOV / ANMÄLAN enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) mer information på www.vaxjo.se/bygglov. KONTROLLANSVARIG. Namn. Företag.

Plankravet. 17. 4.3.
Aktieutdelning fåmansbolag första året

KONTROLLEN AVSER.

Tabell för avgiftsberäkning (PDF, öppnas i en ny flik). Kostnaderna i tabellen beräknas på hur  Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller Taxa för planavgifter och avgifter för kart- och mättjänster finns i  Bygg- och miljönämnden ansvarar för frågor om lov, besked och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt dispenser och tillsyn av strandskyddsärenden enligt  av plan- och bygglagen (2010:900) PBL, plan- och byggförordningen gäller kartprodukter på papper, pdf-fil eller bildformat till exempel jpg. Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på hänsyn till det allmänna intresset om hälsa och säkerhet vid bl.a.
Installera skrivare brother

ancc certification
dålig chef vad göra
lindesbergs
kafka romaner
nya stadgar bostadsrättsförening
opel corsa 208

Bygglov - Örkelljunga

Kolumnerna nedan ska fyllas på med relevanta kontrollpunkter (se förklaringar sid 2) Fylls i efterhand kontrollerna görs Nyheter i den nya plan- och bygglagen Från och med den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag i kraft. Lagen reglerar bland annat bygglov och samhällets minimikrav på det som byggs. Förändringarna innebär bland annat: Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900).


Harö krog
roland havilliard

och karttaxa, taxa enligt plan- och bygglagen för detaljplaner

Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser; 9 kap.