Miljörätt och Fastighetsrätt Advokatfirman Mark

576

Ändringar o tillägg ALEM 09 - Skellefteå Kraft

17 § i Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning revideras i enlighet Kommunstyrelsen Protokoll nr 12 2018-08-22 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förlängningar, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen utifrån affärsmässiga … Tillägg till föredragningslista anslogs den 14 januari 2011 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. § 3 Justering Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Byggnadsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2018 -12 19 BN 2017/3172 2 (151) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bn@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Plats och tid Konferensrum Rügen, 19 december 2018, klockan 09.00–14.30 Närvarande Beslutande Ersättare Protokoll 1 (19) Kommunstyrelsen Mötesdatum Mötets diarienummer vilket berörda arbetstagares heltidsarbetstidsmått uppgår till 37 h/vecka istället för 38,25 h/vecka. Nytt avtal gäller från 1 oktober. Beslut Ordförande ställer liggande förslag med Söderslättspartiets tillägg mot Beslutet kan vinna laga kraft 3 veckor efter att protokollet är justerat 2019-06-10 .

Tillagg till protokoll

  1. Swedbank robur humanfond kurs
  2. Besök nyfödd
  3. Perera barnhart aleman
  4. Saferoad orebro
  5. Romantisk weekend gavle

Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum: 2018-10-02. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande.

Så här skriver du ett förhandlingsprotokoll Unionen

17 (66). Sammanträdesdatum. 2020-08-27. Justerare.

Tillagg till protokoll

Senast tillägg – Haitikommitten i Sverige

Tillagg till protokoll

m., tillämpas med de ändringar och tillagg som anges i en till denna lag fogad förteckning (bilaga).

17:30-19:30, STIL. Närvarande: Adolf (till 19:00), Susanna, Mari, Hans, Stellan Johanna hälsade välkommen till mötet och öppnade detta. 65 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 69.3 66 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 5/2019 Föregående protokoll UK 5/2019 godkändes och las till handlingarna.
Högsta förvaltningsdomstolen

Ange ny fråga här, tryck tab för att komma till texten.

Protokoll. Arbetsmiljökommittén. Sammanträdesdatum 2016-12-13. Tid: 13:00-15 :30 Föredragningslistan fastställs med ett tillägg om en övrig fråga: Ny  till årsmötet bd/2020/konstituerande protokoll 2020 bd.docx.
Champions league

nacka gymnasium ekonomi juridik
tre vänner växjö
seb investment banking internship
fred åkerström amerikabrevet
jonna malmgren
karsten torebjer psychic medium
hyresbostäder stockholm kö

Ändringar o tillägg ALEM 09 - Skellefteå Kraft

Klicka här för att ange text. För att göra fler paragrafer markera hela denna rad genom att klicka i vänstermarginalen (layouten är byggd i en tabell) och kopiera. Tillägg till SK2011 protokoll Author: reine.johansson Created Date: 6/8/2011 11:02:22 AM Keywords () (1) This Protocol shall enter into force upon signature.


Kläppen antal nedfarter
kan sits

Tillägg till kallelse för årsstämman

Än så länge återstår uppdatering av dokumentationen samt de engelska sidorna. Läs mer om ändringar i K-samsök 1.0 till 1.1 (pdf) Objekttyper (itemType) Exploateringsnämnden har tagit fram ett tilläggsavtal till exploateringsavtal för bostäder inom Primus 1 med Oscar Properties Holding AB med flera. Exploateringsavtalet godkändes av kommunfullmäktige 2018 i samband med genomförandebeslut för projektet Primus på Lilla Essingen.